SNOWBOARD

Event Timeslots (12)

10 December
-
Technical Meeting

11 December
-
Snowboard
Training PGS/PSL
Men/Women

12 December
-
Snowboard Training Men

12 December
-
Technical Meeting

13 December
-
Snowboard Parallel Giant Slalom Training Men/Women

14 December
-
Snowboard Parallel Slalom Men/Women

16 December
-
Snowboard Cross Men/Women

16 December
-
Technical Meeting

17 December
-
Snowboard Slopestyle Training Men

18 December
-
Snowboard Slopestyle

18 December
-
Technical Meeting

19 December
-
Snowboard Big Air